martes, 8 de noviembre de 2011

Veterinari d'Explotació.
Amics en Joan Wemberg està coordinant des de l'associació aquest tema tan important.


Salutacions,
 
Des de el Consell de Col·legis veterinaris de Catalunya es vol reactivar el tema de Veterinari responsable de granja (VRE). L’objectiu és aconseguir que es reconegui per part de l’administració aquesta figura, els seus drets i deures. Hi ha una comissió formada  per 2 representants de cada col·legi de Catalunya, i jo formo part de la mateixa com a representant del COVB a petició de l´Emili Revilla (President del COVB). Com a membre de l´AVPC us animo a tots a fer-me arribar les vostres aportacions, idees, suggerencies sobre aquesta qüestió. La comissió es totalment incipient, fins ara s’ha fet una reunió per constituir- la i decidir que hi havia voluntat de tirar endavant aquest tema. La segona serà a principis de novembre. La intenció es poder fer un document relativament bàsic que no vol dir poc ambiciós però evitar el que ha passat en anteriors ocasions: “quien mucho abarca poco abasta”.
En el document que us adjunto hi ha 5 preguntes que crec que hauríem de poder respondre per anar centrant el tema.


Gràcies per endavant


Joan Wennberg
joanwennberg@gmail.com

Document

Crec que hauríem de ser capaços de respondre aquestes 5 preguntes, però suggeriu-ne més  si creieu que en falta alguna.
  • Quin àmbit d’actuació ha de tenir aquesta responsabilitat?
  • Ha de ser obligatori per una granja tenir un VRE.
  • S´ha de limitar el numero de granges que pot portar un veterinari?.
  • Visites mínimes.
  • Com es compatibilitza això amb altres “figures”: veterinari habilitat, veterinari responsable de..

D´una forma breu us dono les meves primeres idees al respecte:

 Quin àmbit d´actuació ha de tenir aquesta responsabilitat?
Les que reuneixin les següents condicions:
  • Àmbits exclusius del veterinari, per tan tallo que faci referència amb sanitat (bio seguretat), prescripció veterinària, benestar animal.
  • Que siguin aspectes relacionats amb la legislació, administració,obligacions a complir en la granja.
Obligatorietat?
Si hi tant, per això ho fem, amb registre a l´administració.
Possibilitats a valorar: documents de compromís. Visat pels col·legis, etc.
 Limitació de granges per VRE:
Per mi no, a diferencia de molts companys amb qui em parlat d´això jo hi veig moltes dificultats:
  • Dificultat pràctica de poder-ho definir, hi ha molta variabilitat per especies, tamanys de granja, distancia.....
  • No se veure altres sectors  de professionals lliures on s’apliqui una limitació d´aquest tipus (p. Ex. Arquitectes, aparalledors, poden visar tants projectes com vulguin, poden fer de responsable de seguretat en tantes obres com vulguin, en tot cas la limitació pot ser indirecte via assegurances, etc).
  • Per molt que vulguem no podem substituir les obligacions de l´ administració. Es responsabilitat seva si te registrat un veterinari que porta 1000 granges, control.lar si aquest veterinari fa be la seva feina.Visites mínimes:
Al meu entendre sí, s´ha de marcar una periodicitat mínima, aquestes visites haurien de quedar registrades d´alguna manera (llibre de l´explotació) o fins i tot plantejar un qüestionari a omplir per visita, etc.
Compatibilitat amb altres figures:
El VRE ha de ser responsable de tot el que definim en el punt 1 (àmbit de actuació) sempre que per alguna tasca concreta (p. Ex campanya llengua blava) no s´hagi registrat algun veterinari diferent.
Joan Wennberg
joanwennberg@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario