viernes, 18 de noviembre de 2011

Proposta curs SalmonellaProposta del curs de Salmonella


Apreciat soci des de l’AVPC tenim la intenció de fer un curs d’especialització en el control de Salmonella en porcí. El curs tindria el reconeixement de la UAB. El rerefons d’aquesta idea es el de que posteriorment els que facin el curs puguin certificar granges-escorxadors en contol de salmonel·la per tal de ser un altre ingrés pels veterinaris.

Per tirar endavant el curs necessitem saber d’entrada si hi ha suficient quòrum ja que el cost es molt alt, si no hi ha unes 25 persones no podem fer-lo. Es per això que una vegada informat et demanem que ens manifestis el teu interès en fer el curs. Informar-te que el preu oscil·larà els 1000 €.

Si estàs interessat comunica amb nosaltres avpc.info@gmail.com . Gràcies


TÍTOL (provisional): Curs d’especialització en control de Salmonella en la cadena alimentària del porcí.

  Proposta curs sobre “Salmonella en porcí”

a)    Organització: UAB-CReSA – Agrogestiic – AVPC (promotors)
b)    Direcció: Marga Martín (Dep. Sanitat i Anatomia Animals) i Eva Creus (Agrogestiic)
c)    Dedicació de l’estudiant: 60 h à 20 presencials + 38 h treball individual + 2  h avaluació
d)    Distribució de les classes presencials: 5 sessions de 4 hores que s’organitzarien en un divendres (matí) cada mes.
e)    Dates previstes: març – setembre 2012
f)      Esquema del curs: Es planteja que l’estudiant hagi de treballar 2/3 del temps en la lectura de materials i preparació de temes i casos pràctics.
Dia presencial: 50% teoria + 50% discussió dels casos o temes preparats amb antelació.
Donarà dret a un títol propi de la UAB.
Places: limitat a 25 persones

Programa preliminar

Dia 1: Presentació. Característiques de Salmonella i la seva infecció en porcs. Marc legal genèric del control de Salmonella en la producció animal. Normativa europea. Experiència d’altres països de la UE (Dinamarca, Alemanya, Bèlgica, Anglaterra...)
Coordinador: Marga Martín
Eva Creus

Dia 2: Salmonella en la producció primària. Epidemiologia de Salmonella en el porcí. Mètodes de diagnòstic. Control de Salmonella en producció primària I (mesures d’higiene, bioseguretat, granges i transport).
Coordinador: Enric Mateu
Ana Carvajal


Dia 3: Control de Salmonella en producció primària II (estratègies basades en additius, probiòtics i prebiòtics, vacunació). Salmonella en pinsos.
Coordinador: Eva Creus
Susana Martín


Dia 4: Contaminació per Salmonella en els escorxadors: cicles i punts crítics. Experiències en el control de Salmonella en granja i en escorxador.
Coordinador: Eva Creus


Dia 5. Perills i punts crítics de control a la indústria càrnia i restauració. Gestió del risc en els diferents punts de la cadena alimentària.
Coordinador: Higiene dels aliments UAB

Examen final.

OBJECTIU FINAL: Elaboració de guia de bones pràctiques consensuada

Material de treball disponible a priori per cada mòdul:
-       Temes generals
-       Legislació i normatives
-       Casos pràctics
-       Monografies, revisions científic-tècnics
-       Qüestionaris d’autoavaluació

martes, 8 de noviembre de 2011

Veterinari d'Explotació.
Amics en Joan Wemberg està coordinant des de l'associació aquest tema tan important.


Salutacions,
 
Des de el Consell de Col·legis veterinaris de Catalunya es vol reactivar el tema de Veterinari responsable de granja (VRE). L’objectiu és aconseguir que es reconegui per part de l’administració aquesta figura, els seus drets i deures. Hi ha una comissió formada  per 2 representants de cada col·legi de Catalunya, i jo formo part de la mateixa com a representant del COVB a petició de l´Emili Revilla (President del COVB). Com a membre de l´AVPC us animo a tots a fer-me arribar les vostres aportacions, idees, suggerencies sobre aquesta qüestió. La comissió es totalment incipient, fins ara s’ha fet una reunió per constituir- la i decidir que hi havia voluntat de tirar endavant aquest tema. La segona serà a principis de novembre. La intenció es poder fer un document relativament bàsic que no vol dir poc ambiciós però evitar el que ha passat en anteriors ocasions: “quien mucho abarca poco abasta”.
En el document que us adjunto hi ha 5 preguntes que crec que hauríem de poder respondre per anar centrant el tema.


Gràcies per endavant


Joan Wennberg
joanwennberg@gmail.com

Document

Crec que hauríem de ser capaços de respondre aquestes 5 preguntes, però suggeriu-ne més  si creieu que en falta alguna.
  • Quin àmbit d’actuació ha de tenir aquesta responsabilitat?
  • Ha de ser obligatori per una granja tenir un VRE.
  • S´ha de limitar el numero de granges que pot portar un veterinari?.
  • Visites mínimes.
  • Com es compatibilitza això amb altres “figures”: veterinari habilitat, veterinari responsable de..

D´una forma breu us dono les meves primeres idees al respecte:

 Quin àmbit d´actuació ha de tenir aquesta responsabilitat?
Les que reuneixin les següents condicions:
  • Àmbits exclusius del veterinari, per tan tallo que faci referència amb sanitat (bio seguretat), prescripció veterinària, benestar animal.
  • Que siguin aspectes relacionats amb la legislació, administració,obligacions a complir en la granja.
Obligatorietat?
Si hi tant, per això ho fem, amb registre a l´administració.
Possibilitats a valorar: documents de compromís. Visat pels col·legis, etc.
 Limitació de granges per VRE:
Per mi no, a diferencia de molts companys amb qui em parlat d´això jo hi veig moltes dificultats:
  • Dificultat pràctica de poder-ho definir, hi ha molta variabilitat per especies, tamanys de granja, distancia.....
  • No se veure altres sectors  de professionals lliures on s’apliqui una limitació d´aquest tipus (p. Ex. Arquitectes, aparalledors, poden visar tants projectes com vulguin, poden fer de responsable de seguretat en tantes obres com vulguin, en tot cas la limitació pot ser indirecte via assegurances, etc).
  • Per molt que vulguem no podem substituir les obligacions de l´ administració. Es responsabilitat seva si te registrat un veterinari que porta 1000 granges, control.lar si aquest veterinari fa be la seva feina.Visites mínimes:
Al meu entendre sí, s´ha de marcar una periodicitat mínima, aquestes visites haurien de quedar registrades d´alguna manera (llibre de l´explotació) o fins i tot plantejar un qüestionari a omplir per visita, etc.
Compatibilitat amb altres figures:
El VRE ha de ser responsable de tot el que definim en el punt 1 (àmbit de actuació) sempre que per alguna tasca concreta (p. Ex campanya llengua blava) no s´hagi registrat algun veterinari diferent.
Joan Wennberg
joanwennberg@gmail.com

miércoles, 23 de febrero de 2011

AVPA Jornada Técnica en Fima Ganadera 2011--16 marzo

Aquest es el programa de la jornada: (si voleu mes informació aneu a la web de avpa)

PROGRAMA DE LA JORNADA
10: 15 h.
BIENvENIDA y PRESENTACIÓN
D. Bienvenido  Callao. Gobierno de Aragón
D. Emilio G. Muro. MMARM
D. Pedro Gil. A.V.P.A.
10:30 h.
PATOLOGÍA PORCINA ASOCIADA A LA REPRODUCCIÓN
D. Antonio Ubiergo
11:15 h.
PROBLEMAS DIGESTIvOS EN MATERNIDAD y DESTETE
D. Enric Marco
12:00 h.
PAUSA-CAFÉ
12:30 h.
MESA REDONDA
Moderador: Emilio Magallón
Costes en la producción. D. Josep Bernaus
Materias primas. D. Jordi Beascoechea
Mataderos y comercialización. D. Kiko Abenia
Importancia del sector porcino en Aragón.
Propuestas de la AvPA para mejorar el sector porcino. D. Pedro Gil
13:30 h.
COLOQUIO