viernes, 18 de noviembre de 2011

Proposta curs SalmonellaProposta del curs de Salmonella


Apreciat soci des de l’AVPC tenim la intenció de fer un curs d’especialització en el control de Salmonella en porcí. El curs tindria el reconeixement de la UAB. El rerefons d’aquesta idea es el de que posteriorment els que facin el curs puguin certificar granges-escorxadors en contol de salmonel·la per tal de ser un altre ingrés pels veterinaris.

Per tirar endavant el curs necessitem saber d’entrada si hi ha suficient quòrum ja que el cost es molt alt, si no hi ha unes 25 persones no podem fer-lo. Es per això que una vegada informat et demanem que ens manifestis el teu interès en fer el curs. Informar-te que el preu oscil·larà els 1000 €.

Si estàs interessat comunica amb nosaltres avpc.info@gmail.com . Gràcies


TÍTOL (provisional): Curs d’especialització en control de Salmonella en la cadena alimentària del porcí.

  Proposta curs sobre “Salmonella en porcí”

a)    Organització: UAB-CReSA – Agrogestiic – AVPC (promotors)
b)    Direcció: Marga Martín (Dep. Sanitat i Anatomia Animals) i Eva Creus (Agrogestiic)
c)    Dedicació de l’estudiant: 60 h à 20 presencials + 38 h treball individual + 2  h avaluació
d)    Distribució de les classes presencials: 5 sessions de 4 hores que s’organitzarien en un divendres (matí) cada mes.
e)    Dates previstes: març – setembre 2012
f)      Esquema del curs: Es planteja que l’estudiant hagi de treballar 2/3 del temps en la lectura de materials i preparació de temes i casos pràctics.
Dia presencial: 50% teoria + 50% discussió dels casos o temes preparats amb antelació.
Donarà dret a un títol propi de la UAB.
Places: limitat a 25 persones

Programa preliminar

Dia 1: Presentació. Característiques de Salmonella i la seva infecció en porcs. Marc legal genèric del control de Salmonella en la producció animal. Normativa europea. Experiència d’altres països de la UE (Dinamarca, Alemanya, Bèlgica, Anglaterra...)
Coordinador: Marga Martín
Eva Creus

Dia 2: Salmonella en la producció primària. Epidemiologia de Salmonella en el porcí. Mètodes de diagnòstic. Control de Salmonella en producció primària I (mesures d’higiene, bioseguretat, granges i transport).
Coordinador: Enric Mateu
Ana Carvajal


Dia 3: Control de Salmonella en producció primària II (estratègies basades en additius, probiòtics i prebiòtics, vacunació). Salmonella en pinsos.
Coordinador: Eva Creus
Susana Martín


Dia 4: Contaminació per Salmonella en els escorxadors: cicles i punts crítics. Experiències en el control de Salmonella en granja i en escorxador.
Coordinador: Eva Creus


Dia 5. Perills i punts crítics de control a la indústria càrnia i restauració. Gestió del risc en els diferents punts de la cadena alimentària.
Coordinador: Higiene dels aliments UAB

Examen final.

OBJECTIU FINAL: Elaboració de guia de bones pràctiques consensuada

Material de treball disponible a priori per cada mòdul:
-       Temes generals
-       Legislació i normatives
-       Casos pràctics
-       Monografies, revisions científic-tècnics
-       Qüestionaris d’autoavaluació

No hay comentarios:

Publicar un comentario